Pereiti į pagrindinį turinį

Reikalavimai

Keliami į platformą projektai yra tikrinami pagal nustatytą metodiką siekiant įvertinti ar vystomas projektas atitiks klientų lūkesčius bei vystytojas galės įgyvendinti numatytus įsipareigojimus.

I. Vystytojo statomas saulės parkas

Reikalavimai vystytojui

Registruodamasis platformoje vystytojas patvirtina, kad:

 • nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nepradėtos ir neinicijuotos bankroto, restruktūrizavimo ar kitos panašios procedūros, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos ir pan.
 • turi teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla (Eksploatacijos darbų sritys: specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai arba elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai), t. y. yra savo vardu gavęs visas tam reikalingas licencijas ir leidimus.
 • per pastaruosius tris metus arba per laiką nuo vystytojo įregistravimo dienos (jeigu vystytojas vykdė veiklą mažiau nei tris metus) turi būti „iki rakto“ įrengęs ir /arba rekonstravęs ne mažiau kaip 500 kW galios saulės jėgaines ant žemės.
 • turi pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimams pradėti vykdyti (Vystytojo turimos lėšos saulės parkui įrengti yra lygios ne mažiau 700 EUR/kW.) arba pateikia dokumentus, liudijančius teisę pasinaudoti kitais tinkamais finansavimo šaltiniais bei užtikrinimo priemonėmis.
 • juridinio asmens vadovas neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.
 • jam ar jo turtui registracijos platformoje dieną ar projekto registravimo dieną nėra pritaikyta laikinųjų apsaugos priemonių.
 • tinkamai vykdo ir vykdys visus aplinkos apsaugos reikalavimus pagal teisės aktus.
 • yra gavęs visus reikiamus valdymo organų sutikimus ir sprendimus, reikalingus įsipareigojimams pagal sudaromas sutartis prisiimti.
 • atskleidė jam žinomą visą informaciją, turinčią esminės reikšmės jo sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, ir ši informacija yra teisinga.

Reikalavimai projektui

Registruodamas projektą vystytojas projekto vertinimui užpildo anketą, kurioje pateikia šią informaciją:

 • Finansavimo šaltinius patvirtinančius dokumentus (banko pažyma, kredito liniją, patvirtinimą dėl paskolos suteikimo ar kt.);
 • Vystytojo 3 paskutinių metų tinkamai patvirtintos pelno (nuostolių) ataskaitas;
 • Žemės nuosavybės teisę įrodantys dokumentai arba ilgalaikės nuomos sutartis, įregistruota viešame registre (NTR)
 • ESO išankstinės prijungimo sąlygos (jeigu turi);
 • Planuojamų montuoti modulių, konstrukcijų bei keitiklių techninė specifikacija(techninės specifikacijos dokumentasprisegamas žemiau);
 • VERT išduotus atestatus, liudijantis, kad vystytojas gali turi teisę verstis šiais elektros įrenginių eksploatavimo darbais: "Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai" arba "Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai";
 • Įrengtų saulės elektrinių sąrašą, kuriame pateikiama: kliento pavadinimas, elektrinės vieta ir aprašymas, elektrinės galia, naudotas techninis sprendinys bei klientų atsiliepimus ar užsakymo aktus patvirtinančius, kad darbai buvo atlikti kokybiškai ir laiku;
 • Antikorupcinės vadybos standartą ISO37001 (jei turi);
 • Kiti dokumentai:
  • ESO išankstinės sąlygos;
  • Plėtros leidimas;
  • Statybos leidimas.

II. Investuotojų įmonės ir rangovo statomas saulės parkas pagal jungtinės veiklos sąlygas

Investuotojui keliami atrankos kriterijai:

 • nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nepradėtos ir neinicijuotos bankroto, restruktūrizavimo ar kitos panašios procedūros, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos ir pan.
 • turi pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimams pradėti vykdyti ( Vystytojo turimos lėšos saulės parkui įrengti yra lygios ne mažiau 700 EUR/kW.) arba pateikia dokumentus, liudijančius teisę pasinaudoti kitais tinkamais finansavimo šaltiniais bei užtikrinimo priemonėmis.
 • juridinio asmens vadovas neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.
 • jam ar jo turtui registracijos platformoje dieną ar projekto registravimo dieną nėra pritaikyta laikinųjų apsaugos priemonių.
 • tinkamai vykdo ir vykdys visus aplinkos apsaugos reikalavimus pagal teisės aktus.
 • yra gavęs visus reikiamus valdymo organų sutikimus ir sprendimus, reikalingus įsipareigojimams pagal sudaromas sutartis prisiimti.
 • atskleidė jam žinomą visą informaciją, turinčią esminės reikšmės jo sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, ir ši informacija yra teisinga.

Rangovui keliami atrankos kriterijai:

 • nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nepradėtos ir neinicijuotos bankroto, restruktūrizavimo ar kitos panašios procedūros, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos ir pan.
 • turi teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla (Eksploatacijos darbų sritys: specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai arba elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai), t. y. yra savo vardu gavęs visas tam reikalingas licencijas ir leidimus. (taikoma tik Rangovams)
 • Jei vysto savo lėšomis, tikrinama ar turi pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimams pradėti vykdyti ( Vystytojo turimos lėšos saulės parkui įrengti yra lygios ne mažiau 700 EUR/kW.) arba pateikia dokumentus, liudijančius teisę pasinaudoti kitais tinkamais finansavimo šaltiniais bei užtikrinimo priemonėmis.
 • juridinio asmens vadovas neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.
 • per pastaruosius tris metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei tris metus) turi būti „iki rakto“ įrengęs ir /arba rekonstravęs ne mažiau kaip 500 kW galios saulės jėgaines ant žemės
 • juridinio asmens vadovas neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.
 • jam ar jo turtui registracijos platformoje dieną ar projekto registravimo dieną nėra pritaikyta laikinųjų apsaugos priemonių.
 • tinkamai vykdo ir vykdys visus aplinkos apsaugos reikalavimus pagal teisės aktus.
 • yra gavęs visus reikiamus valdymo organų sutikimus ir sprendimus, reikalingus įsipareigojimams pagal sudaromas sutartis prisiimti.
 • atskleidė jam žinomą visą informaciją, turinčią esminės reikšmės jo sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, ir ši informacija yra teisinga.

Jungtinės veiklos sutarties pagrindinės sąlygos:

 • Jungtinės veiklos sutartyje (JVS) turi būti aiškiai numatomas bendros veiklos tikslas – saulės elektrinės įrengimas ir realizavimas naudojantis „Eparkai.lt“ platforma (pasiekiama adresu: www.eparkai.lt);
 • aiškios sąlygos dėl bendrų reikalų tvarkymo pagal jungtinės veiklos sutartį numatant konkrečias teises partneriams dėl veikimo visų partnerių vardu. Sutartyje turi būti nurodomas vadovaujantis partneris, turintis teisę veikti visų partnerių vardu ir jam suteikiami atitinkami įgaliojimai dėl sandorių sudarymo, atstovavimo santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir pan.
 • aiškiai apibrėžtos kiekvieno partnerio atliekamų darbų apimtys, įsipareigojimai bei atsakomybės vystant Projektą;
 • aiškiai numatyta, kuriam iš partnerių nuosavybės teise priklausys pastatyta saulės elektrinė (tiek nuo jos įrengimo, tiek nutrūkus jungtinės veiklos sutarčiai prieš terminą, tiek vienam iš partnerių atsisakius sutarties / pasitraukus iš Projekto įgyvendinimo). Elektrinė nuo jos pastatymo neturi būti laikoma bendru partnerių turtu, į kurį būtų galimi kitų partnerių kreditorių išieškojimai;
 • numatyta partnerių solidari atsakomybė pagal prievoles, kylančias iš sutarčių su nutolusios saulės elektrinės pirkėjais ir / ar nuomotojais, su kuriais bus sudarytos sutartys (įskaitant preliminarias) naudojantis Platforma;
 • numatyta partnerių solidari atsakomybė pagal prievoles, kylančias iš sutarčių, sudarytų su Platformos administratoriumi;
 • aiškios partnerių pasitraukimo iš jungtinės veiklos bei naujų partnerių prisijungimo prie jungtinės veiklos sąlygos. Būtina numatyti, kad naujų partnerių pasitelkimas galimas tik iš anksto informavus Platformos administratorių, praėjus partnerių vertinimo procedūras ir atitiktus Atrankos kriterijus. Vieno iš partnerių pasitraukimo iš jungtinės veiklos atveju, atliekamas pakartotinis likusio partnerio vertinimas ir jeigu jis neatitinka Atrankos kriterijų – nustatomas terminas trūkumų pašalinimui;
 • galiojimo terminas – sutartis turi galioti visą elektrinės veikimo laikotarpį;
 • JVS nuostatos, susijusios privaloma informacija (šalių įsipareigojimai, darbų apimtys ir terminai, šalių atsakomybės sąlygos), negali būti nurodomos kaip konfidencialios ir neteiktinos pirkėjui ir platformos operatoriui; 

Bendrieji techniniai reikalavimai įrangai:

Techniniai reikalavimai moduliams

 1. Saulės modulių tipas
 2. Galios tolerancijos paklaida 0 ~ + 5 Wp
 3. Kabelių jungčių apsaugos laipsnis ≥IP65
 4. Gamintojo garantija produktui - ne mažiau kaip 10 metų
 5. Saulės modulių efektyvumo garantija po 25 metų - ne mažiau kaip 80 % nominalios galios
 6. Atliktas aplinkos apkrovų ir klimato įtakos testas pagal EN IEC 61215 ir EN IEC 61730 arba lygiavertį
 7. EN IEC 61215-1:2016
 8. EN IEC 61730-1:2018
 9. IEC 62716
 10. Saulės moduliai turi būti ženklinti CE ženklu

Naudojami moduliai turi būti nauji, nenaudoti, ne senesni nei 2 metų senumo skaičiuojant nuo leidimo gaminti elektros energiją gavimo datos.

Techniniai reikalavimai keitikliams

 1. Minimalus keitiklio efektyvumas (Europos) ≥97%
 2. Keitiklio galia Vieno keitiklio nominali galia neturi viršyti daugiau nei 30% SE įrengtos galios
 3. Gebėjimas reguliuoti aktyviąją galią
 4. IP Saugos klasė Ne mažiau kaip IP65
 5. CE ženklinimas
 6. Gamintojo garantija - ne mažiau kaip 5 metų
 7. EN50549-1 arba EN50549-2 sertifikatas Taip

Techniniai reikalavimai montavimo konstrukcijoms

 1. Garantija - daugiau arba lygu 10 metų
 2. CE ženklinimas

Reikalavimai elektrinės monitoringo sistemai

Prisijungę vartotojai turi galėti stebėti saulės elektrinės darbą realiu laiku.
Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga turi būti suteikiama neatlygintinai viso elektrinės gyvavimo metu.