Pereiti į pagrindinį turinį

Vėjo galia I

Nuoma Vystytojas - UAB Vėjo galia bendruomenei
UAB Vėjo galia bendruomenei

Mėnesinė nuomos kaina

36,48 €/kW

Rezervuota 99.04 % 933,3 kW

Liko 1 % 9,0 kW

Suskaičiuokite, kiek sutaupytumėte išsinuomoję dalį elektrinės šiame parke

Kiek vidutiniškai elektros energijos suvartojate per mėnesį?

kWh/mėn.
€/kWh
kW
€/mėn.

Skaičiuoklėje pateikiami duomenys yra preliminarūs ir neįpareigojantys, tiesiogiai priklausantys nuo jūsų mokamo elektros tarifo ir kiekvieną mėnesį sugeneruoto ir suvartoto energijos kiekio.

Skaičiavimų prielaidos: vėjo parko elektrinės nuomininkas sudaro grynojo atsiskaitymo sutartį su tiekėju ir pagamintas elektros energijos kiekis yra konvertuojamas ir kaupiamas pinigine verte, kuri naudojama sumažinti elektros tiekimo sąskaitą. Elektros energijos tiekimo kaina – pagal įvestą skaičiuoklėje EUR/kWh (su PVM, skirstymo, persiuntimo, VIAP ir kt. su tiekimu susijusiais mokesčiais, po valstybės kompensacijos), prognozuojama „Nord pool “ vidutinė biržos kaina Lietuvos zonoje nuomos periodui 0,173 Eur/KWh, administracinis tiekėjo mokestis 4 % nuo „Nord pool“ biržos valandinės kainos Lietuvos zonoje . Daroma prielaida, kad 1 elektrinės kW sugeneruos vidutiniškai 3 126 kWh elektros energijos per metus.

Apie projektą

Projekto vieta

Mažeikių rajonas, Židikų seniūnija

Parko įrengimo etapai

25 % baigtumas

Parko statybos ir plėtros procesas

Nuo parko statybos pradžios iki elektros gamybos pradžios gali praeiti 6–9 mėnesiai. Projekto eiga priklauso nuo parko vystytojo, kontroliuojančių valstybės institucijų, skirstomųjų tinklų operatoriaus ESO ir Jūsų savalaikių veiksmų.

Projekto eiga

Kliento veiksmai

Vystytojas
Statybų pradžia
2022-01-30
Klientas
Pasirašoma Preliminarioji sutartis
Klientas
Sumokamas rezervacijos mokestis
Vystytojas
Parko statybų pabaiga
Planuojama iki 2024-12-31
Klientas
Pasirašoma nuomos sutartis
Klientas
Grynojo atsiskaitymo sutartis
Vystytojas
VERT leidimas gautas. Parko perdavimas klientams pradedamas.
Planuojama iki 2024-03-31
Klientas
Pirmo mėnesio nuomos apmokėjimas
Klientas
Pasirašomas Priėmimo-Perdavimo aktas (PPA)
ESO
Elektrinės prijungimas jūsų būstui. Pradedama elektros gamyba.
Projekto išskirtinumas

Šiaurinėje Lietuvos dalyje vystomas Mažeikių vėjo elektrinių parkas žaliosios energijos gamybą turėtų pradėti 2023 m. Tarptautinės žaliosios energetikos bendrovės „Ignitis renewables“ statomame parke bus įrengta 14 vėjo elektrinių, kurių bendra instaliuota galia sieks 63 MW.

Mažeikių rajone, Juodeikėlių ir Palūšės kaimų apylinkėse vėjo elektrines planuojama įrengti ir išbandyti iki 2023 m. vidurio, o elektrinių pagamintą žaliąją energiją pradėti tiekti vartotojams jau iki 2023 metų pab. Bendra planuojamų investicijų į elektrinių parką suma – daugiau nei 80 mln. eurų.

Mažeikių vėjo elektrinių parkas statomas įgyvendinant strateginį „Ignitis grupės“ tikslą per artimiausius aštuonerius metus ženkliai – iki 4 GW – išplėsti savo žaliosios gamybos portfelį.

Įranga

Vėjo parke yra įrengiamos vieno didžiausio pasaulyje vėjo turbinų Vokiečių gamintojo "Nordex Energy" vėjo elektrinės.

Vienos vėjo elektrinės galia siekia 4 500 kW, o jos aukštis net iki 155 m!

Vystytojas
UAB Vėjo galia bendruomenei
Internetinis puslapis
Aprašymas

Parko valdytojas – „Ignitis renewables“ dukterinė įmonė: „Vėjo galia bendruomenei“. Trijose Baltijos šalyse ir Lenkijoje veikianti bendrovė yra atsakinga už sausumos ir jūrų vėjų jėgainių, saulės energetikos, biomasės ir atliekų vertimo energija projektų vystymą. Plėtodama naujus projektus, „ Ignitis renewables “ įgyvendina strateginį „Ignitis grupės“ tikslą pasiekti 4 GW dydžio instaliuotus žaliosios gamybos pajėgumus iki 2030 m.

UAB Vėjo galia bendruomenei
Internetinis puslapis