Pereiti į pagrindinį turinį
Kompensacija už sukauptas kilovatvalandes Ignitis Eparkai

Metas gauti kompensaciją už sukauptą elektros energijos kiekį

Sukauptos kilovatvalandės skaičiuojamos pavasarį! O šį pavasarį skaičiuojama ir kompensacija už į tinklus patiektą, bet neatgautą elektros energijos kiekį, sukauptą laikotarpiu nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. kovo 31 d.

Dalinamės aktualiomis naujienomis apie kompensacijos išmokėjimą už sukauptą elektros energijos kiekį.

Kaupimo laikotarpio pabaiga bendra visiems

Gaminantys vartotojai pagamintą, bet iš tinklų neatgautą elektros energijos kiekį kaupia dvejus metus, o kompensaciją už jį gauna lyginiais metais – 2024, 2026 m. ir t. t. Tai reiškia, kad kompensacija bus apskaičiuojama visiems gaminantiems vartotojams, turintiems sukauptą elektros energijos kiekį, nesvarbu, ar jie gamino elektros energiją nuo kaupimo laikotarpio pradžios (2022 m. balandžio 1 d.), ar gaminančiais vartotojais tapo vėliau (pvz., nuo 2023 m. rudens).

Svarbu! Apskaitos laikotarpio pabaigoje, t. y. 2024 m. kovo 31 d., sukauptas elektros energijos kiekis nebus perkeliamas į kitą kaupimo laikotarpį. Sukauptą kiekį kompensuoja gaminančio vartotojo pasirinktas elektros energijos tiekėjas sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Kompensacijos dydis ir kompensavimo būdai „Ignitis“ nepriklausomo elektros tiekimo klientams.  

Kaip žinoti, kokia kompensacija jums priklauso?

Jūsų elektros tiekėjo pateikiamose sąskaitose už suvartotą elektros energiją galite matyti, kiek elektros energijos pagaminote, kiek patiekėte į tinklą ir kiek atgavote  (t. y. suvartojote iš savo paties anksčiau pagaminto ir į tinklą patiekto kiekio) ir kiek sukaupėte. Apskaitos laikotarpio pabaigoje (t. y. 2024 m. kovo 31 d.) sukauptas elektros energijos kiekis bus konvertuojamas į piniginę vertę pagal jūsų su nepriklausomu elektros energijos tiekėju iš anksto sudarytą sutartį, joje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Garantinio elektros tiekimo klientams sukauptą elektros energijos kiekį kompensuos AB „Energijos skirstymo operatorius“(ESO). ESO sukauptą elektros energijos kiekį kompensuos už faktinį, bet ne didesnį kaip 5 proc. viso per apskaitos periodą į tinklus patiektą kiekį, remiantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nustatyta tvarka apskaičiuota elektros energijos kaina. Jei garantiniame tiekime esate trumpiau, nei nuo apskaitos laikotarpio pradžios, tuomet skaičiuojamas tik garantinio tiekimo metu į tinklus patiektas elektros energijos kiekis.