Pereiti į pagrindinį turinį
Ignitis Eparkai - saulės parko pavaldėjimas

Ką reikia žinoti, paveldėjus nutolusį saulės parką?

Paveldėjus nutolusį saulės parką (kuris sutartyje yra įvardintas kaip Įrenginys), gali kilti nemažai klausimų: kur keiptis, kam ir kokius dokumentus reikia pateikti, kaip neprarasti priskirtos parko generacijos ir panašiai.

Tam, kad įpėdinis taptų gaminančiu vartotoju, jam reikia turėti savo vardu sudarytą elektros energijos tiekimo sutartį objekte, kuriame bus naudojama paveldėto saulės parko sugeneruota elektros energija.

Tad, paveldėto saulės parko perėmimą iš buvusio savininko (palikėjo) sudaro du etapai:

 1. paveldėjimo dokumentų pateikimas „Ignitis“,
 2. saulės parko priskyrimas savo nekilnojamojo turto objektui.

Paveldėjus saulės parko dalį, jo sutartis gali būti perrašyta naujo savininko vardu tik pateikus notaro patvirtintus dokumentus apie teisėtus saulės parko paveldėtojus.

Dalinamės informacija, kokie dokumentai įrodo paveldėjimo teisę bei kaip vyksta saulės parko priskyrimo naujam savininkui procesas.

Saulės parko paveldėjimo teisę įrodo:

 1. Paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą ar (ir) pagal testamentą, kuriame nurodyta, kad pasikreipęs asmuo paveldėjo turtą, kuriam priskirtas ir Įrenginys (saulės parkas).
 2. Nuosavybės teisės liudijimas.

Svarbu! Netinka būsto (namo, buto ir pan.) ir kito turto paveldėjimo dokumentai, kuriuose nėra atskirai paminėtas saulės parko dalies paveldėjimo faktas.

Kokių dokumentų reikia, perrašant sutartį naujojo savininko vardu:

Paveldėjimo teisės liudijimo gavimas
 • Jei turite paveldėjimo teisės liudijimą, kuriame nurodytas paveldimas saulės parkas, pateikite jį „Ignitis“.
 • Jei paveldėjimo teisės liudijime nėra įtrauktas saulės parkas, informuokite notarą apie poreikį įtraukti papildomą turtą. Notaras išduos liudijimą bei prašymą apie mirusiojo vardu sudarytas sutartis. Šiuos dokumentus pateikite „Ignitis“ klientų aptarnavimo centre arba „Eparkai“ kontaktinėje formoje. Patvirtinus dokumentus pateikusio asmens tapatybę, per 3 darbo dienas jam pateiksime pažymą.
Paveldėjimo procesas gali skirtis, kai yra tik vienas ir, kai yra keletas saulės parko įpėdinių.
Vienas įpėdinis
 • Pagal gautus dokumentus nustatysime, kas paveldėjo saulės parką ir, ar įpėdinis yra vienas.
 • Pateiksime pasirašyti Susitarimą dėl šalies pakeitimo saulės parko pirkimo–pardavimo sutartyje.
 • Pasitikslinsime, su kokiu objektu (butu, namu ar pan.) norima susieti saulės parką.
 • Pasiteirausime, ar jau persirašyta savo vardu elektros energijos tiekimo sutartis tam objektui ir kada ji įsigalioja.
Du ir daugiau įpėdinių
 • Pagal gautus dokumentus nustatysime, kad saulės parko įpėdinių yra ne vienas.
 • Jei planuojama saulės parką palikti susietą su tuo pačiu objektu, kaip ir anksčiau, saulės parko sutartis gali būti perrašoma tik tam asmeniui, kuris yra sudaręs to objekto elektros energijos tiekimo sutartį.
 • Šiam asmeniui pateiksime pasirašyti Susitarimą dėl šalies pakeitimo.
 • Kitiems įpėdiniams pateiksime saulės parko perleidimo sutartis.
Svarbu! Įrenginio pirkimo–pardavimo / nuomos ir paslaugų sutartis gali būti susieta tik su vienu asmeniu, kurio vardu yra sudaryta elektros energijos tiekimo sutartis vartojimo objekte.
Saulės parko susiejimas naujojo savininko vardu

Sudarius susitarimą dėl šalies pakeitimo, mes perduosime duomenis ESO, kad saulės parkas būtų susietas su nurodytu objektu.

Perrašius elektros energijos tiekimo sutartį savo vardu, pateikite prašymą ESO perkelti sukauptas kilovatvalandes iš pirminės sutarties (velionio vardu) į naujojo savininko sutartį.

Kad būtų aiškiau, pateiksime du pavyzdžius: kai saulės parką paveldi vienas asmuo ir, kai yra keletas įpėdinių.

Rasos pavyzdys: kai saulės parką paveldi vienas įpėdinis

Mirus tėčiui, vienturtė dukra Rasa pagal įstatymą paveldėjo butą ir jam priskirtą 10 kW galios saulės parką. Ji pateikė paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, kuriame buvo nurodyta, kad Rasa paveldi palikėjo butą ir saulės parką.

Rasa norėjo, kad elektrinė išliktų priskirta tam pačiam butui, todėl jo elektros energijos tiekimo sutartį persirašė savo vardu (anksčiau elektros sutartis buvo tėčio vardu). Po elektros sutarties pasirašymo buvo sudarytas susitarimas dėl šalies pakeitimo siekiant sudaryti saulės parko sutartį savo vardu. Įsigaliojus elektros sutarčiai, jai bus priskirtas paveldėtas saulės parkas. Norint neprarasti tėčio sukaupto pagamintos elektros energijos kiekio, Rasa ESO (AB „Energijos skirstymo operatorius“) pateikė prašymą perkelti sukauptas kilovatvalandes į jos elektros energijos tiekimo sutartį.

Sauliaus pavyzdys: kai saulės parką paveldi keletas įpėdinių

Po Ilonos mirties, jos turėtą 12 kW galios saulės parką paveldėjo trys jos vaikai – Saulius, Rūta ir Ieva. Jie pateikė notaro išduotą saulės parko paveldėjimo teisės liudijimą.

Ieva gyvena užsienyje, todėl negalėtų naudotis saulės parku. Rūtos šeima yra įsirengusi saulės elektrinę ant stogo. Dėl šių aplinkybių seserys savo dalis į saulės parką bei visas teises ir pareigas, kylančias iš saulės parko pirkimo-pardavimo (nuomos) ir paslaugų sutarties perleido broliui, su juo atsiskaitydamos pagal susitarimą. Saulius su seserimis sudarė saulės parko dalies perleidimo sutartis.

Saulius turi savo vardu sudarytą elektros energijos tiekimo sutartį, todėl, turėdamas su abiem seserimis sudarytas saulės parko perleidimo sutartis, išsyk galėjo visą mamos turėtą saulės parko galią priskirti savo namui.