Pereiti į pagrindinį turinį
Statomas hibridinis atsinaujinančios energijos parkas Tauragėje

Įrengtoji ir leistina generuoti galia

Galia – stiprus žodis. Jis turi svarią reikšmę rezervuojant saulės arba vėjo parką. Verta prisiminti, kad nutolusi elektrinė turi dvi galias – įrengtąją ir leistiną generuoti. Pasiaiškinkime, kuo jos skiriasi, kuo panašios ir kas jums iš to?

Viena elektrinė – dvi galios

Jonas įsigijo elektrinę saulės parke, kurios įrengtoji galia yra – 4 kW, o leistina generuoti galia – 3,2 kW. Parko vystytojas užtikrino metinę generaciją pagal įrengtąją galią – 1 050 kWh iš 1 kW. Tai reiškia, kad Jonas pirmaisiais metais pasigamins ne mažiau kaip 4 200 kWh. Vėlesniais metais pagaminamos elektros energijos kiekis nežymiai mažės, dėl elektrinės nusidėvėjimo. Jonas žino tikslius vystytojo įsipareigojimus – jie pateikti generacijos grafike. Mažesnė leistina generuoti galia (3,2 kW) Jonui leis sutaupyti, jei ESO pasinaudojimą tinklais mokestį mokės pagal leistiną generuoti galią.

Elektrinės įrengtoji galia yra įsigytos elektrinės saulės modulių (elektrą gaminančių įrenginių) suminė galia. Pagal ją apskaičiuojama generacija, todėl įrengtoji modulių galia yra svarbiausias parametras tiek įsigijusiems saulės parką, tiek planuojantiems tai padaryti.

Įrengtoji galia nurodoma:

  • jūsų nutolusios elektrinės pirkimo–pardavimo sutartyje ir perdavimo–priėmimo akte;
  • eparkai.lt platformos vartotojo paskyroje;
  • paraiškoje gauti APVA paramą.

Elektrinės leistina generuoti galia yra maksimalus pagamintos energijos kiekis inverterių pagalba perduodamas į ESO („Elektros skirstymo operatoriaus“) tinklą. ESO matuoja ir fiksuoja tik leistiną galią (pagal inverterius), pagal ją apskaičiuojami ESO pasinaudojimo tinklais mokesčiai.

Leistina generuoti galia nurodoma:

  • ESO savitarnoje;
  • sąskaitose už elektros energiją.

Nauda tiek tinklams, tiek gaminantiems vartotojams

Leistina generuoti saulės parko galia yra mažesnė už įrengtąją, nes taip užtikrinamas efektyvus tinklų apkrovos planavimas.

Saulės elektrinės maksimali momentinė galia pasiekiama tik idealiomis sąlygomis, kai būna tam tikra temperatūra, apšvietimo kampas ir apšvitos intensyvumas. Tokios sąlygos mūsų šalyje susidaro tik 5–6 valandas per metus. Pakanka prisiminti, kaip dažnai keičiasi temperatūra, o dienos metu keičiasi ir saulės apšvietimo kryptis, tuo tarpu, parkuose moduliai dažniausiai statomi ant stabilių  konstrukcijų (judančios, konstrukcijos nepasiteisina dėl dažnų gedimų).

Jei įrengtoji ir leistina generuoti galia būtų vienodo dydžio, tinklas būtų išnaudojamas neefektyviai, nes didesnę laiko dalį jį pasiektų tik 80 proc. apkrovimas. Vystytojui numačius realią elektrinės generaciją, tinklas naudojamas ženkliai efektyviau.

Dėl šių aplinkybių, saulės parko leistina generuoti (inverterių) galia dažniausiai būna mažesnė už įrengtąją (modulių) galią – skirtumas gali siekti iki 30 proc. Proporcingai mažesnė leistina galia ESO sistemoje priskiriama ir visiems saulės parko savininkams. Svarbu pažymėti, kad gaminančius vartotojus pasiekia visa jų saulės parke pagaminta energija.

Tai, kad leistina generuoti galia yra mažesnė už įrengtąją naudinga ir gaminantiems vartotojams. Atsiskaitymas už pasinaudojimą elektros skirstomaisiais tinklais yra apskaičiuojamas antruoju planu – pagal leistiną generuoti galią (nuo 2024 m. sausio 1 d. galiojantys tarifai).